Số ký hiệu Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện ủy; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình khuôn viên Hội trường Huyện ủy, công trình Đường giao thông từ thị trấn Tiên Kỳ đi Tiên Mỹ
Trích yếu Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện ủy; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình khuôn viên Hội trường Huyện ủy, công trình Đường giao thông từ thị trấn Tiên Kỳ đi Tiên Mỹ
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phạm Văn Đốc
Ngày ban hành 29/03/2022
Ngày có hiệu lực 29/03/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện ủy; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình khuôn viên Hội trường Huyện ủy, công trình Đường giao thông từ thị trấn Tiên Kỳ đi Tiên Mỹ
Số ký hiệu: Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện ủy; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình khuôn viên Hội trường Huyện ủy, công trình Đường giao thông từ thị trấn Tiên Kỳ đi Tiên Mỹ
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/03/2022

Văn bản liên quan

    Dữ liệu đang được cập nhật...