Số ký hiệu 29/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cho ngân sách xã, thị trấn theo ủy quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Phạm Văn Đốc
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày có hiệu lực 20/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cho ngân sách xã, thị trấn theo ủy quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu: 29/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/12/2021
Dữ liệu đang được cập nhật...