Số ký hiệu 2834/QĐ - UBND
Trích yếu Ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020
Lĩnh vực Đề án 548
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020
Số ký hiệu: 2834/QĐ - UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/09/2018
Dữ liệu đang được cập nhật...