Số ký hiệu 1068/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật, mức hỗ trợ và thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng các mô hình thuộc Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025
Lĩnh vực Đề án 548
Cơ quan ban hành UBND huyện
Loại văn bản Quyết định
Người ký Hường Văn Minh
Ngày ban hành 03/07/2018
Ngày có hiệu lực 03/07/2018
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật, mức hỗ trợ và thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng các mô hình thuộc Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025
Số ký hiệu: 1068/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 03/07/2018
Dữ liệu đang được cập nhật...