Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
2 Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Công trình: Cầu La Ngà, thị trấn Tiên Kỳ Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
3 Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
4 Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐH2.TP đoạn qua địa bàn xã Tiên Thọ (Km0+000-Km3+500) Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
5 Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cụm công nghiệp Tài Đa thuộc xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
6 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục bổ sung công trình trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
7 Dự thảo nghị quyết Thông qua Đề án xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
8 Chương trình kỳ họp thứ 12 Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
9 Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục bổ sung công trình trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
10 Tờ trình đề nghị thông qua Đề án “Xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2023-2025” Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
11 Tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư Công trình: Cầu La Ngà. Địa điểm: Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước. Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
12 Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện. Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
13 Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐH2.TP đoạn qua địa bàn xã Tiên Thọ (Km0+000-Km3+500). Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
14 Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Tài Đa thuộc xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
15 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
16 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII Năm 2023 Kỳ họp thứ 12 (30/5) Xem chi tiết
17 Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
18 Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật năm 2022 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
19 Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8 Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
20 Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về Tờ trình và dự thảo NQ phê duyệt chủ trương đầu tư trụ sở công an xã Tiên Sơn, Tiên An Năm 2022 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...