Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về Tờ trình và dự thảo NQ phê duyệt chủ trương đầu tư trụ sở công an xã Tiên Sơn, Tiên An
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về Tờ trình và dự thảo NQ phê duyệt chủ trương đầu tư trụ sở công an xã Tiên Sơn, Tiên An
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...