Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về Tờ trình và dự thảo NQ về đề nghị thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tiên Kỳ và khu vực vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2030 và 2045
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH về Tờ trình và dự thảo NQ về đề nghị thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tiên Kỳ và khu vực vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2030 và 2045
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...