Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...