Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Tiên An và Trụ sở làm việc Công an xã Tiên Sơn
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Tiên An và Trụ sở làm việc Công an xã Tiên Sơn
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 11
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...