Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng huyện Tiên Phước
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng huyện Tiên Phước
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...