Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hoá, khu thể thao đa năng huyện Tiên Phước
Tiêu đề Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hoá, khu thể thao đa năng huyện Tiên Phước
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...