Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục công trình trung hạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt danh mục công trình trung hạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...