Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C năm 2023 trên địa bàn huyện
Tiêu đề Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C năm 2023 trên địa bàn huyện
Nhiệm kỳ Năm 2022
Kỳ họp Kỳ họp thứ 10, ngày 28/11/2022
Tải về
Dữ liệu đang được cập nhật...