Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn Công trình: Đầu tư xây dựng 4 phòng học chuyên môn Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Đường vào vùng nguyên liệu trồng rừng gỗ lớn xã Tiên Hiệp Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
3 dự thảo nghị quyết Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
4 Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn Công trình: Đầu tư xây dựng 04 phòng học chuyên môn Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
5 Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Đường vào vùng nguyên liệu trồng rừng gỗ lớn xã Tiên Hiệp Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
6 Tờ trình đề nghị giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
7 Chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
8 Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Đường vào vùng nguyên liệu trồng rừng gỗ lớn xã Tiên Hiệp Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến Địa điểm: Xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
9 Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn Công trình: Đầu tư xây dựng 4 phòng học chuyên môn cho Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
10 Giấy mời kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
11 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII,nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2023 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
12 Báo cáo thẩm tra bổ sung danh mục công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tiên Phước Năm 2023 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
13 Tờ trình về việc bổ sung danh mục công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tiên Phước Năm 2023 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
14 Chương trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2023 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
15 Các báo cáo tóm tắt UBND huyện trình bày tại kỳ họp thứ 13,HĐND huyện khóa XII Năm 2023 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
16 Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2023 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
17 Báo cáo thẩm tra kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2023 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
18 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Năm 2023 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
19 Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 20223 của Ban Pháp chế HĐND huyện Năm 2023 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
20 Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 Năm 2023 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật...