Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 266 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
60/NQ-HĐND. 28/11/2022 Đang có hiệu lực
60/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
55/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
57/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
58/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
59/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
56/NQ-HĐND 03/10/2022 Đang có hiệu lực
5092/KH-UBND 02/08/2022 Đang có hiệu lực
49/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
48/NQ-HĐND 15/07/2022 Đang có hiệu lực
Dữ liệu đang được cập nhật...