Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 275 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 20/04/2023 Đang có hiệu lực
73/NQ-HĐND 19/12/2022 Đang có hiệu lực
68/NQ-HĐND 19/12/2022 Đang có hiệu lực
72/NQ-HĐND 19/12/2022 Hết hiệu lực
70/NQ-HĐND 19/12/2022 Đang có hiệu lực
69/NQ-HĐND 19/12/2022 Đang có hiệu lực
75/NQ-HĐND 19/12/2022 Đang có hiệu lực
71/NQ-HĐND 19/12/2022 Đang có hiệu lực
74/NQ-HĐND 19/12/2022 Đang có hiệu lực
60/NQ-HĐND. 28/11/2022 Đang có hiệu lực
Dữ liệu đang được cập nhật...