Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 245 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1107/QĐ-UBND 26/04/2022 Đang có hiệu lực
45/TB-UBND 01/04/2022 Hết hiệu lực
Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình Cụm công nghiệp Tài Đa, huyện Tiên Phước (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) 29/03/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 29/03/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hội trường Huyện ủy; phê duyệt chủ trương đầu tư công trình khuôn viên Hội trường Huyện ủy, công trình Đường giao thông từ thị trấn Tiên Kỳ đi Tiên Mỹ 29/03/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình Kiên cố hóa đường ĐH10.TP, lý trình Km1+200-Km3+900, thuộc Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh 29/03/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định chủ trương đầu tư các công trình kiên cố hóa hệ thống đường huyện ĐH và giao thông nông thôn GTNT trên địa bàn huyện năm 2022 29/03/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2021-2026 29/03/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 29/03/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 về việc quyết định điều chỉnh, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn huyện 29/03/2022 Đang có hiệu lực
Dữ liệu đang được cập nhật...