Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt Kết luận 34-KL/TW

Vào ngày 18/ 7/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Phước đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quán triệt Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XVII

Sáng ngày 11.7, Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XVII, nhằm sơ kết đánh giá tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Huyện uỷ Tiên Phước tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 19/5

Ngày 11/7, Huyện uỷ Tiên Phước tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm, 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2022.
Dữ liệu đang được cập nhật...