Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Cảnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tối ngày 8, 9 tháng 9 năm 2023 tại nhà Văn hoá - Khu thể thao thôn 2, 5, 6 và thôn 7a, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Cảnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khu vực Tiên Cảnh gồm: ông Phạm Văn Đốc - Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó  Ban pháp chế huyện và ông Nguyễn Hùng Bí thư Đảng uỷ xã Tiên Cảnh. Tại 4 điểm có hơn 300 lượt cử tri tham gia.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân để giải quyết thủ tục thu hồi đất mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B, đoạn đi qua địa bàn xã Tiên Thọ năm 2023

Thực hiện Quyết định 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Chương trình công tác phối hợp của UBMTTQVN xã với HĐND, UBND xã về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023. Ban Thường trực UBMTTQVN xã xây dựng Kế hoạch số 27/KH-BTT-MTTQ ngày 08/9/2023 về tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân để giải quyết thủ tục thu hồi đất mở rộng tuyến đường Quốc lộ 40B, đoạn đi qua địa bàn xã Tiên Thọ năm 2023.
Dữ liệu đang được cập nhật...