Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người khuyết tật ở Tiên Phước

Sáng ngày 23/11, Ban Quản lý dự án cải thiện nhà ở và chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật huyện Tiên Phước phối hợp với tổ chức Habitat for Humanity Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ mô hình dự án cải thiện nhà ở và chất lượng cuộc sống của người khuyết tật. Đồng chí Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cùng ông Võ Xuân Sang- Quản lý Chương trình miền Trung- miền Nam của tổ chức Habitat Việt Nam chủ trì.
Dữ liệu đang được cập nhật...