Làng Thạnh Bình xưa

Tôi về thăm lại làng Thạnh Bình xưa (nay là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), quê hương của nhà chí sĩ  Huỳnh Thúc Kháng. Anh Hồ Minh Linh - cán bộ xã Tiên Cảnh, đưa tôi đi khắp làng; và ngược dòng thời gian tìm về nguồn cội...

Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876, quê làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, 8 tuổi đi học, 13 tuổi đã văn hay chữ tốt, 16 tuổi đi thi Hương, nổi tiếng ở Kinh đô Huế, sánh cùng Trần Quý Cáp, Phạm Liệu, được xếp vào hạng Tam hùng, năm 29 tuổi ông đỗ Tiến sĩ, được nhân dân sở tại gọi là Ngũ hổ. Ông là một trong những nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân mới được trả về đất liền, ứng cử vào Viện Dân biểu Trung kỳ năm ông 51 tuổi, sau hai năm ông từ chức.
Dữ liệu đang được cập nhật...