Kế hoạch và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm truyền thống bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) 35 năm ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)

Ngày 31/10/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Kế hoạch số 168-KH/HU về tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024); trong đó:
Dữ liệu đang được cập nhật...