Lực lượng vũ trang huyện Tiên Phước thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”

Tiên Phước là huyện miền núi trung du nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Nam với 15 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 01 thị trấn và 14 xã), dân số khoảng 81.900 người; là địa phương có có vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Quảng Nam. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng vũ trang huyện Tiên Phước đã phát huy vai trò nòng cốt cùng chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Sẵn sàng giao quân

.
Dữ liệu đang được cập nhật...