Thu nhập ổn định từ chăn nuôi khép kín

Bằng quy trình chăn nuôi khép kín, tận dụng các phế phẩm để tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất, anh Nguyễn Văn Thành (thôn 7B, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) có được thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện

Xác định sản xuất nông, lâm nghiệp là thế mạnh để phát huy, thời gian qua, huyện Tiên Phước đã tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực, làm tốt việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao vào sản xuất, tạo ra khối lượng hàng hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Dữ liệu đang được cập nhật...