Khởi nghiệp từ mô hình chăn nuôi vịt

Những năm qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được Hội nông dân xã Tiên Phong chú trọng triển khai thực hiện, đem lại kết quả. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nông dân trẻ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. Anh Nguyễn Trọng Sang ở tại thôn 3 của xã là một trong những điển hình trong phong trào này.

Mừng ngày sinh của Đảng, nhớ lời Bác dặn năm xưa

Gần chín thập niên qua, Đảng ta chiến đấu không mệt mỏi vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng là thời gian dài Đảng ta dày công rèn luyện để xứng đáng với vai trò người lãnh đạo cách mạng.

Bác Hồ với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân

Cách đây 86 năm, giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh đang diễn ra rầm rộ, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh, đây là hình thức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
Dữ liệu đang được cập nhật...