Tiên Phước chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội lớn

Tiên Phước đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho ngày hội toàn dân đi bầu cử - ngày mai 23.5.
Dữ liệu đang được cập nhật...