Tiên Phước chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu

Để phát triển sản phẩm OCOP bền vững, huyện Tiên Phước tập trung hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo nguồn cung đầu vào ổn định, phục vụ nhu cầu sản xuất của các chủ thể.
Dữ liệu đang được cập nhật...