Nông thôn mới từ một thế kỷ trước

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở nước ta mới chỉ được triển khai thực hiện trong khoảng 5 năm gần đây. Nhưng hơn trăm năm trước, tư tưởng xây dựng NTM đã xuất hiện trên xứ Quảng. Có thể đúc kết nhiều bài học quý giá khi so chiếu giá trị từng có trong lịch sử với thời hiện đại.

Công nhận xã Tiên Sơn, Tiên Cảnh đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 28/12/201, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã ký các Quyết định số 4947/QĐ-UBND và 4948/QĐ-UBND về việc công nhận hai xã Tiên Sơn, Tiên Cảnh huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Tiên Phong - lá cờ đầu xây dựng Nông thôn mới

Tiên Phong là một trong 3 xã điểm của huyện Tiên Phước vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015. Đây không chỉ là niềm vui của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Tiên Phong mà còn đưa Tiên Phong trở thành lá cờ đầu của huyện Tiên Phước trong phong trào xây dựng nông thôn mới…

Công nhận xã Tiên Phong đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 18/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã ký Quyết định số 4449/QĐ-UBND công nhận xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Huy động vốn đóng góp của dân để xây dựng NTM

Ngày 05/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 2003/TTg-KTN gửi Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiên Phong cán đích nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Tiên Phong (Tiên Phước) đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và chuẩn bị lễ đón nhận xã NTM.

Đường mới ngày vui

Tiên Hà là một trong ba xã thuộc khu căn cứ địa cách mạng Sơn - Cẩm – Hà. Trải qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhân dân ba xã Sơn – Cẩm – Hà nói chung, nhân dân xã Tiên Hà nói riêng vẫn một lòng kiên trung theo Đảng “Một tấc không đi, một ly không rời” đánh giặc, giữ làng, làm nên nhiều chiến công hiển hách góp phần cùng cả dân tộc làm nên đại thắng mùa xuân 1975.

UBND huyện họp xét duyệt danh mục công trình Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

Chiều ngày 20/10, UBND huyện đã tổ chức họp xét duyệt danh mục công trình Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới của 4 xã: Tiên Thọ, Tiên Lộc, Tiên Châu và Tiên Cẩm.

Danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tiên Phước

Ngày 30/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 443/TB-UBND về danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Dữ liệu đang được cập nhật...