Tiên Phước chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu

Để phát triển sản phẩm OCOP bền vững, huyện Tiên Phước tập trung hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo nguồn cung đầu vào ổn định, phục vụ nhu cầu sản xuất của các chủ thể.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 548 Tiên Phước

Đề án “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025” của huyện Tiên Phước (gọi tắt là Đề án 548) được UBND tỉnh cho triển khai thực hiện đã mở ra một trang mới cho triển vọng phát triển KTV-KTTT, du lịch sinh thái ở vùng quê Tiên Phước.Đề án 548 gồm 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:
Dữ liệu đang được cập nhật...