Những tấm gương trung kiên tiêu biểu trên quê hương Tiên Phước trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược (1858 – 1975)

Bắt đầu từ nay,mỗi tháng chuyên viên lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ sẽ trích đăng lần lượt từng danh nhân, gương trung kiên tiêu biểu trên quê hương Tiên Phước trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược giai đoạn 1858 – 1975 (nội dung đã sưu tầm, tổng hợp tư liệu từ các trung tâm lưu trữ Quốc gia và cung cấp thông tin tư liệu của lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử qua nhiều năm) . Kính gửi cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện nhà xem, góp ý, số này xin trân trọng giới thiệu danh nhân:

THÁNG BẢY LẠI VỀ

Để có được hòa bình, độc lập, thống nhất như hôm nay, không biết bao nhiêu xương máu của các thế hệ đã đổ xuống. Do vậy, tháng 7 luôn là tháng thiêng liêng, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

THÁNG BẢY LẠI VỀ!

Để có được hòa bình, độc lập, thống nhất như hôm nay, không biết bao nhiêu xương máu của các thế hệ đã đổ xuống. Do vậy, tháng 7 luôn là tháng thiêng liêng, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Người ly quê vẫn nặng tình quê

Tìm kiếm cơ hội nơi đô thị lớn của đất nước nhưng anh em Thái Viết Thuận, Thái Viết Nơi (quê làng Bình Lâm, Tiên Phước) vẫn hướng về quê nhà. Mới thấy cội rễ chôn nhau là mỏ neo níu giữ những đứa con phố thị trên đường lập thân lập nghiệp.

Khởi nghiệp với nấm bào ngư xám

Tốt nghiệp Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh với chuyên ngành cảnh quan, nhưng Cao Đình Thiện (xã Tiên Thọ, Tiên Phước) lại chọn con đường khởi nghiệp, mở xưởng trồng nấm bào ngư ở quê nhà.
Dữ liệu đang được cập nhật...