Người ly quê vẫn nặng tình quê

Tìm kiếm cơ hội nơi đô thị lớn của đất nước nhưng anh em Thái Viết Thuận, Thái Viết Nơi (quê làng Bình Lâm, Tiên Phước) vẫn hướng về quê nhà. Mới thấy cội rễ chôn nhau là mỏ neo níu giữ những đứa con phố thị trên đường lập thân lập nghiệp.

Khởi nghiệp với nấm bào ngư xám

Tốt nghiệp Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh với chuyên ngành cảnh quan, nhưng Cao Đình Thiện (xã Tiên Thọ, Tiên Phước) lại chọn con đường khởi nghiệp, mở xưởng trồng nấm bào ngư ở quê nhà.

Danh nhân Tiên Phước

Giới thiệu danh nhân

MẸ NHẠN

.

NGUYỄN CÓ (1937 - 1969)

.
Dữ liệu đang được cập nhật...