THÁNG BẢY LẠI VỀ

Để có được hòa bình, độc lập, thống nhất như hôm nay, không biết bao nhiêu xương máu của các thế hệ đã đổ xuống. Do vậy, tháng 7 luôn là tháng thiêng liêng, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

THÁNG BẢY LẠI VỀ!

Để có được hòa bình, độc lập, thống nhất như hôm nay, không biết bao nhiêu xương máu của các thế hệ đã đổ xuống. Do vậy, tháng 7 luôn là tháng thiêng liêng, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Người ly quê vẫn nặng tình quê

Tìm kiếm cơ hội nơi đô thị lớn của đất nước nhưng anh em Thái Viết Thuận, Thái Viết Nơi (quê làng Bình Lâm, Tiên Phước) vẫn hướng về quê nhà. Mới thấy cội rễ chôn nhau là mỏ neo níu giữ những đứa con phố thị trên đường lập thân lập nghiệp.

Khởi nghiệp với nấm bào ngư xám

Tốt nghiệp Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh với chuyên ngành cảnh quan, nhưng Cao Đình Thiện (xã Tiên Thọ, Tiên Phước) lại chọn con đường khởi nghiệp, mở xưởng trồng nấm bào ngư ở quê nhà.
Dữ liệu đang được cập nhật...