Tiên Phong tổ chức hội nghị phân tích, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2024

Sáng ngày 04/07/2024, UBND xã Tiên Phong tổ chức Hội nghị chuyên đề phân tích, triển khai nhiệm vụ CCHC và bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2024.  Tham dự Hội nghị có ông Đặng Văn Sanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN xã, trưởng các ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã. 

Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ CCHC và chuyển đổi số xã, Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, đi sâu vào phân tích, triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2024: Lĩnh vực cải cách thể chế cần quan tâm đến công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; Cải cách TTHC chú trọng thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đồng thời tăng cường giải quyết TTHC qua cổng dịch vụ công, đẩy mạnh triển khai thanh toán trực tuyến và số hóa TTHC; Thực hiện sắp xếp CBCC gắn với vị trí việc làm đúng chuyên môn, nghiệp vụ; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; Giải ngân kế hoạch đầu tư công phấn đấu đạt từ 98% trở lên so với kế hoạch giao.

Ông Võ Văn Vinh – PCT UBND, Phó Trưởng BCĐ CCHC&CĐS chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả, tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2024 và thông qua Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 của UBND huyện công bố bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2024 các xã, thị trấn. Hội nghị đã thảo luận làm rõ những tiêu chí chấm điểm của Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2024, những tiêu chí dễ mất điểm để có giải pháp thực hiện tốt hơn.

Ông Võ Văn Vinh – Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ CCHC và chuyển đổi số xã đã quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của xã trong 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, từng ngành phải đề ra giải pháp cụ thể, bám sát Kế hoạch CCHC của xã và bộ chỉ số chấm điểm CCHC các xã/thị trấn để tham mưu thực hiện tiêu chí do ngành mình phụ trách được đảm bảo, kịp thời.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...