Tiên Phước: Hơn 2.300 đảng viên tham gia sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng”

Sáng ngày 10/7, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo và hoạt động Báo cáo viên 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2024. Các đồng chí Phan Văn Dương - Phó bí thư Thường trực Huyện  ủy, Trần Thị Thu Ba - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng chủ trì; đồng chí Dương Đức Lin - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện. Ban Tuyên giáo tuyên truyền phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng, góp phần tích cực trong công tác định hướng dư luận, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn... 

Kịp thời theo dõi, đề xuất chỉ đạo giải quyết về tình hình thông tin dư luận xã hội trên địa bàn huyện dư luận quan tâm, nhất là dư luận xã hội liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Tham mưu Huyện ủy chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng”, có 47/47 tổ chức cơ sở đảng tổ chức triển khai, với 2.309/2.480 đảng viên tham gia (đạt tỷ lệ  93%). Đồng thời tiếp tục tuyên truyền công tác tuyển quân, giao quân gắn với tuyên truyền sản xuất nông nghiệp và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị khác của huyện. Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm Chính trị huyện mở được 6 lớp đào tạo, bồi dưỡng với  287 học viên.

Đội ngũ Báo cáo viên - Tuyên truyền viên cũng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước đến với nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp.

Tin liên quan