Phát động xây dựng huyện nông thôn mới thành phong trào thi đua

Thời gian qua, bằng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Tiên Phước đang bước vào giai đoạn “nước rút” về đích xây dựng huyện nông thôn mới. Báo Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước về hành trình này.

NHA CU HUYNH

Di tích lịch sử Quốc gia Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng trên xã nông thôn mới Tiên Cảnh

* Thưa ông, về đích huyện nông thôn mới (NTM) là mục tiêu chính trị đặc biệt quan trọng của Tiên Phước trong năm 2024 này. Xin ông cho biết những kết quả địa phương đã đạt được cho đến thời điểm này?

* Ông Trầm Quế Hương: Nhiều năm qua, xây dựng Tiên Phước đạt chuẩn huyện NTM là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị của huyện với lộ trình về đích vào năm 2024. Đến nay, toàn huyện có 14/14 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%.

Hai xã Tiên Cảnh, Tiên Phong đang tập trung phối hợp với các ngành huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành nội dung chỉ tiêu, tiêu chí còn hạn chế; kịp thời gửi báo cáo kết quả khắc phục về các sở, ngành có liên quan của tỉnh để thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong tháng 7/2024.

UBND huyện đã phê duyệt cho 51/77 thôn xây dựng phương án thôn NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến 15/7/2024 phê duyệt thêm 14 thôn.

Đối với tiêu chí huyện NTM, qua rà soát theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025, huyện đã thực hiện đạt và xấp xỉ đạt 7/9 tiêu chí, chưa đạt 2 tiêu chí là giao thông và môi trường.

Phong trào xây dựng thôn văn hóa kiểu mẫu, vườn sạch - đẹp - hiệu quả kinh tế cao được người dân Tiên Phước nỗ lực triển khai đạt kết quả, diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc.

ccn.jpg

Cụm công nghiệp Tài Đa tại xã xây dựng nông thôn mới nâng cao Tiên Phong

* Giữ chuẩn, nâng chuẩn các xã đã về đích NTM luôn là vấn đề cần được quan tâm. Việc này được huyện tập trung thực hiện như thế nào, thưa ông?

* Ông Trầm Quế Hương: Đối với 14 xã đã đạt chuẩn NTM phải duy trì, giữ chuẩn, nâng chuẩn trước khi có kế hoạch thực hiện mục tiêu xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Xã đã đạt chuẩn NTM nhưng cuối năm 2024 đánh giá không duy trì chuẩn theo tiêu chí mới quy định thì xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó theo chỉ đạo của HĐND tỉnh và không xét thi đua trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triển sản xuất thật sự phù hợp, phát huy cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, từng bước xây dựng các khu sản xuất tập trung.

Trong nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa, xây dựng các vùng nguyên liệu nông sản, gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến.

Huyện cũng yêu cầu các xã đẩy mạnh nhân rộng thôn NTM kiểu mẫu, cải tạo môi trường, hình thành các giá trị văn hóa cộng đồng NTM... Với phương châm “xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, tất cả xã đã đạt chuẩn NTM phải có kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đối với 3 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2023 - 2024, huyện đang trung chỉ đạo hai xã Tiên Cảnh, Tiên Phong khẩn trương khắc phục các nội dung còn hạn chế, đề nghị tỉnh thẩm định công nhận trong tháng 7/2024; hỗ trợ xã Tiên Mỹ lập hồ sơ đề nghị xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trình tỉnh công nhận.

MO HINH

Một mô hình tiêu Tiên Phước của nông dân Tiên Phước

* Như vậy, việc xây dựng huyện NTM đến nay vẫn cần phải tiếp tục cố gắng để có thể đạt được tất cả tiêu chí cho việc thẩm định. Huyện sẽ có giải pháp như thế nào, thưa ông?

* Ông Trầm Quế Hương:Đối với nhiệm vụ xây dựng huyện NTM, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị, toàn xã hội vào cuộc trong xây dựng NTM.

Các ngành được phân công phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM phải khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đạt chuẩn chỉ tiêu, tiêu chí do ngành phụ trách, hoàn thành nội dung kế hoạch chậm nhất trong tháng 8/2024.

Đảm bảo thực hiện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, hoàn thành hồ sơ minh chứng các chỉ tiêu, tiêu chí và báo cáo tổng hợp trước ngày 30/8/2024 để đề nghị tỉnh thẩm tra, công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2024.

Huyện đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư các công trình đã triển khai giai đoạn 2020 - 2023.

Khởi công 100% công trình huyện NTM theo Nghị quyết số 98 ngày 20/10/2023 của HĐND huyện chậm nhất trước 30/7 tới. Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ quyết toán các công trình NTM giai đoạn 2016 - 2023 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; tập trung huy động, lồng ghép, ưu tiên nguồn lực để trả nợ xây dựng cơ bản thuộc Chương trình NTM.

Địa phương quyết tâm giải ngân có hiệu quả nguồn vốn đã được giao, không để nộp trả về ngân sách cấp trên; mục tiêu đến hết ngày 31/1/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2024, xem đây là thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Tiên Phước (10/3/1975 - 10/3/2025) và Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

* Xin cảm ơn ông!

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...