Những kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( UBMT TQVN) từ các xã, thị trấn đến huyện đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, đã tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Tại Hội nghị UBMTTQVN lần thứ 2- khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Nguyễn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đánh giá: “Các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn huyện được triển khai đầy đủ và đạt được những kết quả nhất định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thông qua nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức đối thoại, diễn đàn góp ý, phản biện, hội thi , tọa đàm, tổ chức tham gia học tập kinh nghiệm. Tiếp tục đóng góp nhân lực, vật lực để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh; triển khai các phong trào đoàn kết sáng tạo, các chương trình phối hợp hiệu quả. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp với chính quyền, các ngành liên quan, các tổ chức thành viên được quan tâm nhiều hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.”

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tiếp tục củng cố đội ngũ cộng tác viên, nắm bắt dư luận xã hội. Thông qua các hoạt động như: tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp; diễn đàn; gặp mặt… đã kịp thời nắm tình hình dư luận, tổng hợp, phản ảnh định kỳ từng quý và đột xuất. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổng hợp 04 báo cáo, phản ảnh 25 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân các địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được UBMTTQVN từ xã đến huyện phối hợp thực hiện thường xuyên.

UBMTTQVN các xã, thị trấn vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín. Tổ chức hộ gia đình, khu dân cư, tộc họ đăng ký xây dựng đời sống văn hóa. Đã hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở phối hợp xây dựng 13 Câu lạc bộ “ Gia đình hạnh phúc”, 22 Câu lạc bộ “ phòng, chống bạo lực gia đình”, 6 Câu lạc bộ “ chăm sóc bảo vệ trẻ em”.

Vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; xây dựng vườn, ao chuồng xanh, sach, đẹp; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Xây dựng 94 tổ tự quản bảo vệ môi trường, 16 mô hình xử lý chất thải, 39 mô hình bảo vệ môi trường. Nhân Ngày môi trường thế giới, tháng hành động vì môi trường, phát động 15/15 xã, thị trấn ra quân dọn dẹp đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, cống rãnh.

Vận động toàn dân tham gia phong trào phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Xây dựng 85 hòm thư góp ý, 54 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, 35 mô hình đảm bảo an toàn giao thông, thành lập 15 đường dây nóng tại các xã, thị trấn. Trong 6 tháng, Công an đã tiếp nhận 35 nguồn tin. Mặt trận các tổ chức thành viên đã vận động, cảm hóa giáo dục 126 trường hợp tại cộng đồng.

Từ công tác phối hợp vận động và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận dộng “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ban Thường trực UBMT TQVN huyện và MTTQVN các xã, thị trấn, Nhân dân đã tham gia hiến đất đai, cây cối, hoa màu, đóng góp ngày công để làm đường giao thông nông thôn phuc vụ dân sinh. Trong 6 tháng, Mặt trận cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động Nhân dân hiến trên 54 nghìn m2 đất; đóng góp tiền trên 1,4 tỷ đồng, 1395 ngày công lao động; phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện thực hiên công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn thiên tai, dịch bệnh. Trao 300 suất quà từ nguồn Quỹ người nghèo huyện do công ty cổ phần Phước Kỳ Nam và câu lạc bộ Gott Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tại 12 xã trên địa bàn huyện.

Đối với nhiêm vụ xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; Ban Thường trực UBMTTQVN từ huyện đến cơ sở đã chủ động tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung thiết thực, gắn bó trực tiếp đến các tầng lớp nhân dân về các chủ trương chính sách của địa phương như: chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; về công tác bảo đảm an ninh trật tự; các nghị quyết, kết luận của Huyện ủy… phối hợp với Phòng Tư pháp củng cố và phát huy vai trò các “ Nhóm nòng cốt”, củng cố hoạt động Tổ hòa giải ở 85 khu dân cư với 224 hòa giải viên. Trong 6 tháng đầu năm, các Tổ hòa giải đã tham gia hòa giải 62 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành công đạt 75,8 % .