Tiên Lãnh tổ chức thành công Kỳ họp thứ Tám, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 04/7, Hội đồng nhân dân xã Tiên Lãnh tổ chức Kỳ họp thứ Tám, khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự kỳ họp có ông Lê Minh Sơn – Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã, đại biểu HĐND huyện phụ trách xã; đại biểu là Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các đồng chí Uỷ viên UBND xã; các ban ngành, đoàn thể, các ngành liên quan của xã; các đại biểu là Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; các ông bà là đại biểu HĐND xã Tiên Lãnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Minh Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu khai mạc Kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các ban HĐND 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; tình hình thu chi ngân sách; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy; thông qua tờ trình đề nghị phê duyệt phương án sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng giá sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2024.