Tiên Hiệp tập huấn cải cách hành chính, chuyển đổi số

Sáng ngày 21/06/2024 tại hội trường UBND xã, UBND xã Tiên Hiệp tổ chức lớp tập huấn cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên hệ thống thông tin một cửa xã Tiên Hiệp và Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và tỉnh Quảng Nam. 

Về tham dự lớp tập huấn có ông Trương Công Lệnh, Giám đốc VNPT khu vực Tiên Phước – Trà My cùng với các đồng chí là trưởng, phó các ngành đoàn thể, các đồng chí là Cán bộ công chức, người hoạt động KCT cấp xã, Bí thư chi bộ, thôn trưởng, BCT Mặt trận, các chi, tổ hội trên địa bàn 5 thôn. (60 người tham dự).

Tại buổi tập huấn ông Trương Công Lệnh - Giám đốc VNPT khu vực Tiên Phước – Trà My đã triển khai nội dung và vai trò của việc nâng cao công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên hệ thống thông tin một cửa xã Tiên Hiệp và Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và tỉnh Quảng Nam. Tăng lượng giao dịch về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công.

Nội dung buổi tuyên truyền phản ánh ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhằm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các  ngành, đoàn thể, BND 5 thôn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, xây dựng Chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận lợi, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Với mong muốn qua lớp tập huấn sẽ giúp nâng cao kiến thức về tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...