Hội nghị liên tịch tổng kết công tác dân tộc huyện Tiên Phước giai đọan 2019-2024

Ngày 27/6/2024, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị liên tịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, địa phương liên quan về kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giai đoạn 2019-2024 và chọn cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Ra Diêu, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam; đồng chí Phan Văn Dương, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Xinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Thường trực UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn và 48 đại biểu người đồng bào dân tộc thiểu số đại diện cho 473 người đồng bào dân tộc thiểu số toàn huyện.

Ông Phan Văn Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Hội nghị liên tịch là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024; đồng thời lựa chọn Đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024.

Giai đoạn 2019-2024 công tác dân tộc trên địa bàn huyện Tiên Phước đã đạt được những kết quả quan trọng, như: mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm; đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày được nâng lên; lĩnh vực giáo dục, y tế, đầu tư vật chất, cơ sở hạ tầng được quan tâm, phát huy hiệu quả; an ninh quốc phòng được bảo đảm; người có uy tín đã phát huy được vai trò trong việc giữ vững mối đoàn kết các dân tộc tại địa phương; không có tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; bình đẳng giới, không phân biệt dân tộc và cục bộ địa phương. Đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng và về đích nông thôn mới.