Thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại mỗi thôn, tổ dân phố

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn Quảng Nam.

Theo đó, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT gồm tổ trưởng, 1 tổ phó và tổ viên. Thôn dưới 350 hộ gia đình, tổ dân phố dưới 500 hộ gia đình: 3 thành viên/tổ; thôn có từ 350 hộ gia đình, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, ngoài số lượng quy định như trên thì cứ tăng thêm đủ 175 hộ gia đình đối với thôn, đủ 165 hộ gia đình đối với tổ dân phố thì thêm 1 thành viên/tổ...

Về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng với tổ trưởng là 1,0 mức lương cơ sở; tổ phó 0,9 mức lương cơ sở; tổ viên 0,8 mức lương cơ sở.

Trường hợp người tham gia tổ bảo vệ ANTT kiêm nhiệm các chức danh khác hoặc các đối tượng khác kiêm nhiệm người tham gia tổ bảo vệ ANTT thì được hưởng 100% mức phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp 1 người kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hưởng mức cao nhất.

Mức bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ; thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động; làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng: 100.000 đồng/người/ngày (đêm) nhưng không quá 10 ngày (đêm)/người/tháng. Ngoài ra, thành viên tổ bảo vệ ANTT còn được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế...

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...