Tiên Phước phối hợp tổ chức tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 28/6, UBND huyện Tiên Phước phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham dự lớp tập huấn có hơn 60 học viên là lãnh đạo, chuyên viên hành chính tổng hợp của các cơ quan trực thuộc UBND Huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, công chức Văn phòng -Thống kê, Công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã thị trấn. 

Tại buổi tập huấn học viên được giảng viên trường Chính trị Quảng Nam triển khai nội dung của Luật dân chủ cơ sở, Nghị định 59/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đề án Văn hoá công vụ. 

Chỉ thị số 30 năm 2022 của tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ. Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hội nghị nhằm bổ sung kiến thức, nghiệp vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách được phân công tham mưu thự chiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi và giải quyết các nhiệm vụ về thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng đội ngũcán bộ, công nhân, viên chức có chất lượng, am hiểu công việc. Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách tham mưu thực hiện dân chủ tại các cơ quan, đơn vị.