Tiên Cảnh tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2023, triển khai công tác CCHC năm 2024

Sáng ngày 14/6/2024, UBND xã Tiên Cảnh tổ chức Hội nghị triển khai phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2023, triển khai công tác CCHC và tuyên truyền CCHC năm 2024

Đồng chí Lê Trường Hiền, Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMT TQVN, các hội đoàn thể; các thành phần được triệu tập: các ngành công an, quân sự, các trường học, trạm y tế và toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khối chính quyền xã và trưởng thôn của 8 thôn.

Đồng chí Nguyễn Phước Dương, PCT UBND xã thay mặt UBND báo cáo, triển khai các nội dung về CCHC

Tại Hội nghị Chủ tịch UBND xã đánh giá quá trình tổ chức cải cách hành chính trên địa bàn xã thời gian qua và đã đạt được nhiều kết quả; các ngành, cán bộ, công chức đã tham mưu triển khai nhiều nội dung quan trọng trong cải cách hành chính như: trong công tác lãnh đạo điều hành đã ban hành kế hoạch CCHC và tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024, phân tích chỉ số CCHC năm 2023; công tác tuyên truyền cải cách hành chính được chú trọng được tổ chức lồng ghép thông qua, hội thảo, các cuộc họp xã, thôn, tiếp xúc cử tri,…; việc cải cách thể chế được quan tâm triển khai về kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; nhiệm cải cách thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ngày càng tăng; việc thực hiện xây dựng đề án cán bộ công chức đã thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian do huyện quy định, …. Bên cạnh đó, trong Hội nghị lãnh đạo UBND xã đã quán triệt tinh thần Chỉ thị số: 01/CT-UBND, ngày 14/6/2024 xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu các ngành, bộ phận, toàn thể cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách thuộc khối chính quyền xã căn cứ vào Bảng Danh mục nội dung công việc kèm theo Chỉ thị cần triển khai thực hiện nghiêm túc, giao nhiệm vụ cho bộ phận Văn phòng xã theo dõi, báo cáo với lãnh đạo để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở và cũng nhấn mạnh căn cứ kết quả triển khai thực hiện làm cơ sở để Chủ tịch UBND xã đánh giá xếp loại cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cuối năm 2024.

Thành phần tham dự Hội nghị

Chủ tịch UBND xã cũng kiến nghị TT Đảng ủy, xã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo; Đặc biệt là HĐND, UBMT TQVN và các hội, đoàn thể xã tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền và giám sát hoạt động CCHC của UBND xã và kiến nghị với lãnh đạo UBND xã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế và phát huy những kết quả tốt, nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã Tiên Cảnh.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...