Điện lực Tiên Phước đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 được tổ chức từ ngày 26-29/6/2024; để cung cấp điện phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp, Điện lực Tiên Phước đã chủ động lập phương án đảm bảo điện phục vụ các điểm thi trên địa bàn Điện lực quản lý. 

Đến thời điểm hiện tại, Điện lực Tiên Phước đã sẵn sàng các phương án cấp điện tốt nhất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT đang diễn ra. Điện lực yêu cầu các các đội quản lý vận hành chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, Hội đồng thi tại địa phương để nắm danh sách địa điểm, nhu cầu cấp điện cũng như hỗ trợ kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất về hệ thống điện tại tất cả các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban tổ chức thi đảm bảo cấp điện liên tục 24/24 giờ.

Công nhân Điện lực Tiên Phước bảo dưỡng TBA phục vụ các điểm thi

Ông Tạ Đại - Giám đốc Điện lực Tiên Phước cho biết: " Các điểm thi trên địa bàn Điện lực quản lý phải đảm bảo cấp điện liên tục, bên cạnh nguồn điện lưới, mỗi địa điểm đều phải có máy phát điện dự phòng. Công tác kiểm tra, xử lý hệ thống đường dây, trạm biến áp cấp điện tại các điểm thi đã được tăng cường và đã hoàn thành trước ngày thi; Trong những ngày thi Điện lực đã bố trí công nhân trực tăng cường nhằm kịp thời xử lý sự cố". Trước khi kỳ thi THPT diễn ra Điện lực đã thực hiện bảo dưỡng trạm biến áp và đường dây trung hạ áp cấp điện trực tiếp các điểm thi, triển khai các phương án cấp điện kịp thời trong trường hợp sự cố đột xuất, kiểm tra hệ thống điện sau công tơ tại các điểm thi.

Hiện tại, Điện lực đã chủ động phối hợp với các Hội đồng thi tại các điểm thi chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, máy phát điện dự phòng ứng trực 24/24h nhằm kịp thời xử lý kịp thời nếu sự cố xảy ra, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng cấp điện cho các địa điểm một cách nhanh nhất. Trong thời gian diên ra kỳ thi tốt nghiệp PTTH Điện lực không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên toàn bộ đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặc, Điện lực Tiên Phước quyết tâm cấp điện ổn định liên tục trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn Điện lực Tiên Phước quản lý.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...