Tiếp tục tổ chức Cuộc thi ‘‘vườn - tường - đường đẹp’’ năm 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4486/KH-UBND ngày 18/6/2024 tổ chức Cuộc thi ‘‘vườn - tường - đường đẹp’’, ‘‘Mô hình phát triển sản xuất hiệu quả’’, “Cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn’’, ‘‘Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi’’ và ‘‘Thôn nông thôn mới kiểu mẫu’’ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2025.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm: Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các xã trên địa bàn tỉnh có vườn mẫu, tường rào - cổng ngõ đẹp tại nơi đăng ký dự thi; các thôn, xã, huyện có các tuyến đường đẹp; hộ gia đình, cơ sở sản xuất, hợp tác xã có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các xã trên địa bàn tỉnh có mô hình phát triển sản xuất hiệu quả tại nơi đăng ký dự thi; các xã có cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn; các xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; tất cả các thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đảm bảo duy trì đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và các thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025.

Riêng đối với các nội dung dự thi đã đạt giải nhất, nhì, ba tại Cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn - tường - đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 và Cuộc thi “vườn - tường - đường đẹp”, “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2023 không được tham dự thi trong cuộc thi năm 2025 này.

Nội dung thi gồm: hộ gia đình có vườn mẫu; hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp; thôn, xã, huyện có tuyến đường đẹp; hộ gia đình, cơ sở sản xuất và hợp tác xã có mô hình phát triển sản xuất hiệu quả (không bao gồm trang trại); xã có cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn; xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; thôn được duy trì chuẩn hoặc đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Mô hình tường đẹp của hộ ông Huỳnh Văn Trí, thôn Thanh Bôi, Tiên Châu

Thời gian thi tại cấp huyện: Tổ chức thi hoặc xét chọn, lập hồ sơ dự thi cấp huyện và đăng ký, nộp hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước 16h30 ngày 15/3/2025.

Cấp tỉnh: Tổ chức xét chọn, công nhận nội dung đạt giải trong tháng 4/2025 và tổ chức trao giải trong tháng 5/2025.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phát động cuộc thi đến từng thôn, từng khu dân cư, hộ gia đình để người dân được biết và đăng ký tham gia.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã và Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy cao vai trò chủ thể của người dân, xem đây là nhân tố quyết định của sự thành công trong quá trình xây dựng NTM và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân…

Trong năm 2023, huyện Tiên Phước có có 13 giải cho cá nhân và tập thể trong tổng số 79 nội dung đoạt giải.  

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...