Thường trực HĐND tỉnh giám sát Tiên Phước về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-HĐND ngày 05/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh giám sát về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2024. Sáng nay 20/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức làm việc với UBND huyện Tiên Phước. Tham dự buổi làm việc có các đồng Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng, phó các ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở liên quan của tỉnh. Về phía huyện Tiên Phước có đại diện Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các ngành liên quan của huyện Tiên Phước; đồng chí Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

https://dbnd.quangnam.gov.vn/Portals/0/2024/Quy%20I/TT%20lv%20Tien%20Phuoc.jpg

(Đồng chí Trần Xuân Vinh – UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc)

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2024, huyện Tiên Phước đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hiện nay có một số chỉ tiêu đã thực hiện đạt, một số chỉ tiêu phải đến cuối năm 2024 mới có cơ sở đánh giá chính xác; nhưng nhìn chung việc thực hiện các chỉ tiêu đến nay đều cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Sản xuất đảm bảo diện tích, cơ cấu giống và lịch thời vụ, năng suất cao; hoạt động thương mại dịch vụ có sự tăng trưởng khởi sắc. Chương trình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn huyện có 14/14 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%. Đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, chưa đạt 2 về giao thông, môi trường; phấn đấu hoàn thành 9/9 tiêu chí, lập hồ sơ trình tỉnh thẩm tra, đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM chậm nhất trước 30/8/2024.

https://dbnd.quangnam.gov.vn/Portals/0/2024/Quy%20I/TT%20lv%20Tien%20Phuoc-1.jpg

(Đồng chí Trầm Quế Hương – PBT, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại buổi làm việc)

Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm như: đường liên kết vùng, đập xai mưa, đập hố khế, đập mò ó, đập suối thỏ, đường dây 110 KW, giải ngân vốn đầu tư công. Hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, lĩnh vực giáo dục đào tạo được quan tâm, tham gia và đạt nhiều giải cao tại nhiều hội thi, kỳ thi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Các chính sách an sinh, đời sống dân chủ và tình hình trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Toàn huyện hiện còn 649 hộ nghèo (tỷ lệ 3,42%) và hộ 336 cận nghèo (tỷ lệ 1,77%). Công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được quan tâm...Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 59.051 triệu đồng, đạt 53,3% dự toán huyện giao, đạt 62,3% dự toán tỉnh giao, bằng 64,9% cùng kỳ năm 2023. Tính đến ngày 05/6/2024 huyện Tiên Phước đã giải ngân 53,366/212,117 tỷ đồng đạt tỷ lệ 25,2% kế hoạch vốn đầu tư năm 2024. Đối với vốn kéo dài thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân 3,243/39,190 tỷ đồng, đạt 8,27% kế hoạch. Đồng thời UBND huyện Tiên Phước báo cáo về tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; xóa nhà tạm, nhà dột nát; sắp xếp, ổn định dân cư miền núi; đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 09 huyện miền núi… 

Để kịp thời chuẩn bị hồ sơ về đích huyện Nông thôn mới và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian đến. Lãnh đạo huyện Tiên Phước kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cho địa phương trong việc quy hoạch vùng huyện, xây dựng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, quan tâm hỗ trợ thêm các nguồn kinh phí, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh nhất là Nghị quyết 23 về sắp xếp dân cư, Nghị quyết 35 về KTV, KTTT… 

Qua phát biểu, kiến nghị của huyện Tiên Phước, đại diện lãnh đạo các sở ngành và các ban HĐND tỉnh đã trao đổi, cho ý kiến đối với các vấn đề được lãnh đạo huyện Tiên Phước quan tâm. Thay mặt chủ trì buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Tiên Phước trong 6 tháng đầu năm 2024. Cùng với sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam thì Tiên Phước có một số lĩnh vực nổi trội như: xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, xây dựng sản phẩm OCOP … Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như trong báo cáo đã nêu, đề nghị huyện cần quan tâm khắc phục.

Kết luận buổi làm việc Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, các ban quan tâm hỗ trợ Tiên Phước để về đích huyện Nông thôn mới, cũng như phát triển kinh tế xã hội trong thời gian đến. Đề nghị huyện Tiên Phước quan tâm giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế nhất là các hạn chế kéo dài nhiều năm; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cần chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng phát triển nông thôn mới; tập trung xây dựng quy mô kinh tế bền vững. Ngoài ra cần tập trung thực hiện nhanh việc quyết toán các dự án đã hoàn thành; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; đẩy mạnh việc giải ngân, phân bổ các nguồn vốn; khẩn trương hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư…

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...