Gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở Tiên Lộc

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua trên địa bàn xã Tiên Lộc (Tiên Phước) đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các phong trào của Hội. Trong đó CCB Đặng Thị Mai ở thôn 3, là một trong những điển hình trong việc phát triển kinh tế vườn, bước đầu đem lại kết quả khả quan.