Thường trực HĐND huyện khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyêt 24/2022/NQ-HĐND 14/10/2022 của HĐND tỉnh tại các xã

Thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2024. Vừa qua, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Minh Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát tại 03 xã: Tiên Lãnh, Tiên Cảnh, Tiên Sơn về việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng Quế Trà My theo Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh và việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND 14/10/2022 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Tiên Phước để phục vụ giám sát Phòng Nông nghiệp và Trung tâm KTNN huyện trong thời gian đến.

 

Quang cảnh buổi khảo sát tại Tiên Lãnh

Tại buổi làm việc, các địa phương lần lượt báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng Quế Trà My theo Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh và việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND 14/10/2022 của HĐND tỉnh trên địa bàn. Sau khi có  Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh, công văn, thông báo chỉ đạo và giao chỉ tiêu về việc đăng ký nhu cầu trồng Quế Trà My, UBND các xã đã ban hành các Thông báo để gửi tới từng thôn cho nhân dân được biết để đăng ký thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các Hội đoàn thể triển khai Thông báo đến các hội viên thông qua các cuộc họp tại các chi, tổ hội. Đối với việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND 14/10/2022 của HĐND tỉnh; trên cơ sở chỉ đạo của huyện và căn cứ theo nguồn kinh phí được phân bổ, điều kiện thực tế tại địa phương, UBND các xã ban hành các Công văn, Thông báo về việc triển khai cho các cơ sở, tổ chức có đủ năng lực để đăng ký thực hiện Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Khảo sát chọn hộ đủ khả năng tham gia Dự án; phối hợp với Chủ Dự án triển khai thực hiện Dự án đảm bảo theo đúng qui định. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng Quế Trà My trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 40/2017/NQ HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh đã góp phần duy trì phát triển một số diện tích quế Trà My tại địa phương, cơ bản đạt được một số mục tiêu của Nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND nhưng không đạt kế hoạch đề ra. Thời gian qua, mặc dù Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng Quế Trà My nhưng chưa thật sự thu hút được đông đảo người dân tham gia, số lượng các hộ dân trồng Quế Trà My ngày càng giảm.Công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết còn chưa được quantâm thường xuyên. Chưa có cơ chế hỗ trợ hạ tầng nước tưới, phân bón theo Nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh. Một số địa phương chưa thật sự tâm huyết trong việc chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Người dân chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật, chăm sóc, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh…. Mặc khác, hiệu quả kinh tế của việc trồng quế Trà My mang lại còn thấp so với mục tiêu đề ra, không đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Bên cạnh đó, từ năm 2022 đến nay, việc lập hồ sơ đăng ký phức tạp, người dân không thể thực hiện được nên không đăng ký nhu cầu.