Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 13, khóa X

        Sáng ngày 07/6/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 13, khóa X. Dự hội nghị có bà Hoàng Thị Thanh Tâm - Phó ban tổ chức Huyện ủy, các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Ông Nguyễn Chính - ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị       

          Để chuẩn bị nội dung, nhân sự Ủy ban Mặt trận và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo số lượng, cơ cấu thành phần theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn 104/HD-MTTW-BTT ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại Hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông qua dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI trình Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029; dự thảo báo cáo kiểm điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận khóa IX. 

         Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X về cơ bản thống nhất cao với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, đồng thời có những ý kiến đóng góp tích cực vào dự thảo Báo cáo Chính trị, góp ý, sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX và biểu quyết 100% đại biểu thống nhất dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...