Công an huyện công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024

Sáng ngày 03/6/2024, Công an huyện Tiên Phước tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024 cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Công an huyện cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Năm 2024, Công an huyện Tiên Phước có 27 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương và tăng phụ cấp vượt khung theo quy định.