ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 06-2024

A. ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ Các cấp ủy, chi bộ lựa chọn những nội dung trong Tài liệu sinh hoạt tháng 06/2024 để sinh hoạt chi bộ. Tập trung tuyên truyền, thông tin các nội dung:

1. Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; trong đó, tuyên truyền kỷ niệm: Trong đó, đặc biệt tập trung tuyên truyền kỷ niệm: trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm: 108 năm Danh xưng Tiên Phước (1916 - 2023) và 78 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/6/1946 - 16/6/2023)..

2. Tuyên truyền những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và địa phương trong quý I năm 2024 và triển khai nhiệm vụ chính trị quý II năm 2024, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024 của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người  Quảng Nam góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” trên địa bàn huyện Tiên Phước.

3. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

4. Nâng cao công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh,… chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch,...

B. THÔNG TIN THỜI SỰ:

I. THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ VÀ TRONG TỈNH:

Các TCCS Đảng sử dụng Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. 

II. TIN CỦA HUYỆN: 

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với xã Tiên Sơn và Tiên Cẩm. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp bố trí, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn huyện. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục làm việc với Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và Kết luận số 91-KL/TU. Tổ chức các hội nghị trực tuyến với Trung ương về quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị; trực tuyến với Tỉnh ủy về học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Tổ chức đoàn dâng hương, viếng hương nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).

Thường trực Huyện ủy tổ chức các buổi làm việc với Ủy ban MTTQVN huyện về nội dung Đại hội MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2024-2029; Ủy ban Kiểm tra huyện ủy về thực hiện một số nhiệm vụ; các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiều cuộc làm việc với xã Tiên Cẩm, Tiên Sơn về thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và các chùa Phật giáo trên địa bàn nhân dịp lễ Phật Đản năm 2024. Tham dự các hội nghị, hội thảo: hội thảo chuyên đề về thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh; hội nghị đánh giá sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triên nông thôn vụ Đông Xuân năm 2023-2025; hội nghị báo cáo tiến độ hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới; hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện; lễ công bố quyết định công nhận xã Tiên Lãnh đạt chuẩn nông thôn mới; lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và các cuộc họp, hội nghị quan trọng khác. 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tổ chức các cuộc họp định kỳ cho ý kiến về một số nội dung theo thẩm quyền. 

C. VĂN BẢN MỚI:

* VĂN BẢN CỦA  TRUNG ƯƠNG, TỈNH:

- Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Ban Chấp hànhTrung ương Quy định tiêu chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

- Kế hoạch số 422-KH/TU, ngày 14/5/2024  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao  Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Công văn số 2570-CV/TU, ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ( Giải búa liềm vằng) lần thứ IX - năm 2024. 

* VĂN BẢN CỦA HUYỆN

- Công văn 1528- CV/HU, ngày 21/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Kế hoạch số 202-KH/TU, ngày 03/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

- Công văn 266- CV/BTGHU, ngày 3/6/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về đẩy mạnh công tác truyền kỷ niệm 108 năm Danh xưng Tiên Phước và 78 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện.

- Kế hoạch số 207-KH/HU, ngày 20 /5 /2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 208-KH/HU, ngày 20 /5 /2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

D. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

 

Xã cuối cùng của Tiên Phước về đích nông thôn mới

 

Sáng nay 10/5, xã Tiên Lãnh (Tiên Phước) tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023. Đây là xã thứ 14 - xã cuối cùng của huyện về đích NTM.

 

Văn nghệ chào mừng xã Tiên Lãnh về đích NTM

 

Khi bắt tay xây dựng NTM, xã Tiên Lãnh chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Giai đoạn 2015 - 2023, tổng nguồn lực xây dựng cơ bản trên địa bàn khoảng 81 tỷ đồng; trong đó vốn xây dựng NTM hơn 30 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 3,3 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay hạ tầng xã Tiên Lãnh được đầu tư đồng bộ.

Địa phương có hệ thống đường liên xã hơn 13km, đảm bảo cứng hóa bê tông 100%; hơn 6,63km đường thôn, liên thôn được cứng bằng bê tông; khoảng 15km đường ngõ xóm được tráng bê tông bằng phẳng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

 

Lãnh đạo huyện Tiên Phước trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho xã Tiên Lãnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay xây dựng NTM” năm 2023

 

Tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt hơn 254 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2022. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 8,22%. Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, đến nay tăng lên hơn 47 triệu đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 0,88%, hộ cận nghèo 1,05%. Thôn 2 đạt 10/10 tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thôn 1 đạt 7/10 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu; xã được công nhận 1 cụm (tổ đoàn kết số 4, số 5 của thôn 5) đạt chuẩn cụm NTM kiểu mẫu.