Quảng Nam yêu cầu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng

Ngày 28/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

Điểm thi Trường THPT Tiểu La, huyện Thăng Bình được bảo vệ nghiêm ngặt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ, để Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng, đảm bảo đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện một số nội dung như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2024 chỉ đạo và kiểm tra các trường trung học phổ thông (THPT), phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (gọi chung là các trường) hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh; tổ chức tốt việc ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh là con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số; kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho Kỳ thi; điều động đúng, đủ số lượng cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi, phục vụ Kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi, phổ biến Quy chế thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Kỳ thi; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức chu đáo việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

Tổ chức, bố trí nguồn lực thực hiện các khâu của Kỳ thi theo đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp THPT. 

Cung cấp đầy đủ thông tin về kế hoạch tổ chức thi, các Điểm thi, Ban In sao đề thi, Ban Coi thi, Ban Làm phách bài thi, ban chấm thi, ban phúc khảo bài thi để các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức thi xây dựng phương án phối hợp tổ chức Kỳ thi. 

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính để tổ chức Kỳ thi; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn tại các địa điểm tổ chức thi (in sao đề thi, coi thi, làm phách bài thi, chấm thi). 

Phối hợp với Thanh tra tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra; thành lập các đoàn thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức các khâu của Kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức coi thi tại các Điểm thi. 

Công an tỉnh hướng dẫn, thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi do Cục An ninh Chính trị Nội bộ - Bộ Công an ban hành. Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho Kỳ thi, đặc biệt công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề, bài thi; tổ chức đảm bảo an ninh, an toàn cho các Điểm thi, Ban In sao đề thi, Ban Làm phách bài thi, các ban chấm thi, các ban phúc khảo bài thi; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn các địa điểm tổ chức thi; phòng chống gian lận trong kỳ thi như sử dụng kỹ thuật công nghệ cao, thi hộ; chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày diễn ra Kỳ thi. 

Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại các Điểm thi, Ban In sao đề thi, Ban Làm phách, các ban chấm thi, các ban phúc khảo bài thi; kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra.

Chỉ đạo Công an 06 huyện miền núi cao bố trí phương tiện, cử lực lượng Công an cùng tham gia vận chuyển đề thi chuyển đến các Điểm thi và vận chuyển bài thi từ các Điểm thi bàn giao cho Hội đồng thi. Nắm bắt và phối hợp xử lý (nếu có) thông tin liên quan đến Kỳ thi trên không gian mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của Kỳ thi; phản ánh kịp thời hoạt động của Kỳ thi; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi. Kịp thời ngăn chặn, phản bác những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận; phối hợp xử lý (nếu có) các thông tin liên quan đến Kỳ thi trên không gian mạng.

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi và các Điểm thi, Ban Coi thi, Ban In sao đề thi, Ban Làm phách bài thi, các ban chấm thi, các ban phúc khảo bài thi; đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký dự thi trực tuyến, công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế đảm bảo có đủ nhân viên y tế, thuốc và các phương tiện y tế sẵn sàng phối hợp với các Điểm thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng cho những thí sinh bị ốm, bị tai nạn xảy ra trong những ngày thi để thí sinh được áp dụng chính sách theo Quy chế thi. 

Có phương án hỗ trợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo về phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Giao thông vận tải Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm giao thông thông suốt trong các ngày tổ chức Kỳ thi; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải và các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi, tăng cường và bảo đảm các phương tiện giao thông phục vụ nhu cầu đi lại cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian tham dự Kỳ thi. 

Công ty Điện lực Quảng Nam đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định, liên tục 24/24 giờ phục vụ Ban In sao đề thi, các Điểm thi, Ban Làm phách bài thi, các ban chấm thi, các ban phúc khảo bài thi trong những ngày làm việc của các ban và trụ sở cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo trong những ngày tổ chức coi thi.