Tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và các địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ảnh minh họa.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng… và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn và các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống tác hại của thuốc lá trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc”. 

Sở Y tế tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, kịp thời phổ biến thông tin về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới sinh viên, học sinh, cán bộ, giáo viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. 

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên thị trường Việt Nam.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...