Tiên An tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Ngày 27/5/2024, UBND xã Tiên An tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Phạm Nhất Hải - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phan Hồng Phát - Chủ tịch UBND xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMT; đại diện các ngành, đoàn thể ở xã, Ban nhân dân thôn, Ban giám hiệu trường Mẫu giáo -Tiểu Học -THCS và 50 học sinh ở các cấp học về tham dự lễ phát động.

 

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Phạm Nhất Hải -Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em là hoạt động thường niên hằng năm được chính quyền xã quan tâm tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em; Thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là đuối nước và tai nạn giao thông.

Đồng thời, việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Trẻ em cũng nhằm đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tập trung nội dung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Vận động xã hội thực hiện phong trào "Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em", giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em đồng bào thiểu số, trẻ em khuyết tật …đề nghị chính quyền, Mặt trận các đoàn thể phải quan tâm chăm lo trẻ, động viên trẻ về tinh thần và vật chất tạo mọi điều kiện tốt nhất để để các cháu học tập thật tốt.