Công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã Tiên Lãnh

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các cơ quan hành chính nhà nước. Chính phủ Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và giao cho Bộ thông tin và truyền thông xây dựng Đề án chuyển đổi số Quốc gia và triển khai trong toàn quốc.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Tiên Phước nói riêng công cuộc chuyển đổi số được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện. Riêng đối với xã Tiên Lãnh xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã; chuyển đổi số phải xác định người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trên cơ sở một tầm nhìn tổng thể, lộ trình, bước đi, ưu tiên cụ thể, phù hợp, khả thi và an toàn trong điều kiện thực tế tại xã.

Nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số là đẩy mạnh thực hiện chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Để làm tốt những nội dung quan trọng này, thời gian qua xã Tiên Lãnh đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung:

Thứ nhất, tập trung cho công tác tuyên truyền đến người dân các nội dung về chuyển đổi số. Xã đã tổ chức thành công đợt tuyên truyền tại các thôn, thành phần tham gia gồm cấp uỷ phụ trách thôn, các đoàn thể xã và cán bộ phụ trách tuyên truyền; áp dụng phương pháp vừa tuyên truyền vừa hướng dẫn thực hành việc sử dụng các phần mềm tích hợp trên điện thoại như VNEID, Smart Quảng Nam, PCTT,…. Thu hút hơn 456 người tham gia tại các thôn. Kết hợp tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt đoàn hội viên hội đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội phụ nữ,…. Đồng thời tập trung thông tin các nội dung về thực hiện chuyển đổi số trên Đài truyền thanh xã phát thanh mỗi tuần 03 lần. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và cải cách hành chính với 15 thành viên, thành lập 06 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 6 thôn, tổ chức tuyên truyền về các nội dung chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn xã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, hoạt động cũng như theo dõi của các cơ quan, ban ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chứng thư điện tử và chữ ký số chuyên dùng cá nhân trong tiếp nhận, xử lý, ký số, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử, chuyển đổi hình thức làm việc từ sử dụng văn bản, tài liệu giấy sang sử dụng văn bản điện tử làm việc trực tuyến thông qua máy tính kết nối mạng Internet và thiết bị di động. Thường xuyên theo dõi, quản lý, duy trì hoạt động của các phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp được liên tục, thông suốt. Hiện nay tại xã, 100% văn bản điều hành được ban hành trên môi trường điện tử với tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 99%, tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử, phần mềm điện tử hàng tháng đều đạt 100%. Từng bước triển khai xây dựng phòng họp không giấy tờ, chú trọng tổ chức các hội nghị, cuộc họp không sử dụng văn bản, tài liệu giấy trong các hoạt động tại cơ quan. Xã đã rà soát, bổ sung đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo sẵn sàng, và hiệu quả kết nối tham gia phòng họp không giấy tờ và kết nối hội nghị trực tuyến. Tạo mã quét địa chỉ để các đại biểu tra cứu tài liệu trên hệ thống zalo….tiết kiệm về kinh phí, in ấn, phô tô tài liệu và văn bản giấy. Sử dụng tốt các phần mềm được triển khai thực hiện như Qoffice, phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản lý hộ tịch, chứng thực điện tử, phần mềm một cửa điện tử,…….Qua đó lãnh đạo xã theo dõi, quản lý và đánh giá được chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng công chức, cán bộ phụ trách ngành, lĩnh vực, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên.

Thứ ba, là tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh và nâng cao Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Về kết quả ban đầu trong công tác thực hiện dịch vụ trực tuyến và nâng cao Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, tính từ thời điểm ngày 15/12/2023 đến ngày 23/5/2024 xã Tiên Lãnh xếp vị thứ 03/15 xã thị trấn, với 88,39 điểm, trong đó chỉ số từng phần như sau: Điểm công khai minh bạch 18 điểm; Tiến độ giải quyết 17,9 điểm; dịch vụ trực tuyến 16,7 điểm; Mức độ hài lòng 18 điểm; Số hoá hồ sơ 17,9 điểm.

Thứ tư là kinh tế số, xã đang từng bước triển khai hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân tham gia sàn thương mại điện tử, các nhóm, kênh bán hàng qua zalo, tiktok, facebook, từng bước thay đổi cách thức bán hàng, xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho sản phẩm. Hướng dẫn sản phẩm OCOP của xã dầu dừa Trang Nguyễn về thiết kế bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, từ đó sản phẩm được nhiều người biết đến hơn.

Về xã hội số một trong những chuyển biến tích cực đó là nhận thức của người dân đã dần dần thay đổi, trở thành những nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số với các hoạt động như: tham gia vào quá trình thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp thông tin để thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, thanh toán tiền điện, cước dịch vụ bằng app ngân hàng, ví điện tử,….Đa dạng các kênh giao tiếp giữa chính quyền với người dân qua các nhóm Zalo, Facebook, Trang thông tin điện tử của xã giúp người dân nhanh chóng nắm bắt kịp thời tinh thần chỉ đạo của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các nội dung thông tin của xã đem lại niềm tin của người dân đến với sự điều hành của chính quyền.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...